Poniedziałek z impetem. W pierwszym „Poniedziałku z impetem” będzie mowa o tym, że chociaż istnieje zgoda na to, iż zanim przystąpi się do robienia czegoś, trzeba pomyśleć, zastanowić się, to jednak ostatecznie z działania biorą się wyniki. Zatem: masz coś wykonać, po prostu wykonaj pierwszy krok, którym może być proste ćwiczenie, a nawet poszukanie kogoś, kto pomoże w jego zrobieniu. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego jednym powodzi się lepiej, mają pozytywne wyniki, oceny w indeksie czy dzienniku, to możliwe, iż mniej lub bardziej świadomie znaleźli balans między myśleniem a działaniem. Są osoby, które przede wszystkim pozostają na poziomie konceptualizacji i nierzadko ich pomysły, projekty są naprawdę interesujące, jednak autorzy nigdy nie przekują ich w działanie. Powody mogą być różne, między innymi tkwić w zbytnim przywiązaniu do perfekcjonizmu; strachu przed ocenami, porażkami lub – co brzmi tylko teoretycznie paradoksalnie – sukcesem i powodzeniem. „Ludzie najwybitniejsi z czasem uczą się wykonywać coraz bardziej skomplikowane zadania o coraz większej wartości” – tak pisze Brian Tracy i te słowa można uczynić uniwersalnymi. Warto jednak zwrócić uwagę na frazę „z czasem”, ponieważ oznacza ona, że sukces (również ten dotyczący uczenia się) nie dzieje się ad hoc i – jak trzeba mniemać – staje się wynikiem progresu. W przytoczonym zdaniu jest również mowa o gradacji. Jeśli profesjonalizujemy się (i to dotyczy nawet oznaczania podmiotu i orzeczenia w zdaniu; pisania opowiadania lub rozwiązywania jakiegokolwiek zadania) naturalnie, że czas potrzebny na sprostanie wyzwaniu skróci się, a rozwiązujący je nawet może oczekiwać bardziej skomplikowanych poleceń lub – taka też jest możliwość – te same rozwiąże na wyższym poziomie np. używając wyrafinowanych zdań, plastycznego języka albo po prostu bez najdrobniejszego błędu. Jak to osiągnąć? A) Przede wszystkim czas poświęcony na naukę, pracę należy traktować poważnie. W ten sposób na przykład danemu tematowi poświęcisz 45 minut i potem 15 na rewizję oraz powtórkę. Marnując czas na zajęciach powoduje się, iż zaczynają się piętrzyć treści, zadania, a następnie nie trudno o brak efektywności. 😎 Kluczowe staje się myślenie priorytetami, czyli skoncentrowane na tym, co jest tzw. musem, co powinnością, a z czego bez zgubnych konsekwencji można zrezygnować. W pierwszym „Poniedziałku z impetem” CTS wraz ze mną radzi, aby zajmować się rozwojem kompetencji, uwzględniając fakt, że będzie do konkretnych działań potrzebny czas. Jak to, co zostało napisane przełożyć na wykształcenia humanistycznych umiejętności? Otóż, np. jeśli za cel zostało przyjęte nauczenie się pisania opowiadań czy artykułów, to należy zacząć od… pisania, aby coraz łatwiej przychodziło komuś – mówiąc kolokwialnie – produkowanie tekstu. Po prostu działaj! Jeśli masz pisać, to po prostu: p i s z! #poniedziałekzimpetem #czytasz #czytasztosuper #poniedziałek #justdoit #działaj

PODZIEL SIĘ