Słońce nieustannie przypomina nam o zbliżających się wielkimi krokami wakacjach, podczas których na pewno będziecie nie tylko odpoczywać, ale także chwilę poświęcicie swojej pracy. Może zatem przydadzą Wam się informacje dotyczące rozpowszechniania rezultatów projektów…? Projektuj, promuj, działaj – to hasło przyświecało szkoleniu.
Produktem dla nas był Erasmus+ Mieliśmy go
wypromować i rozpowszechnić za pomocą konkretnych i umiejętnie dobranych narzędzi.

Czym są działania promocyjne?
Działania promocyjne wiążą się z aktywnością, poprzedzone są projektem a przynoszą także korzyści w postaci sieci kontaktów. Poza tym przekładają się na jakość naszej pracy i wzbogacają kompetencje osobiste, międzykulturowe oraz zawodowe.

Co przed startem?
Wiedza i umiejętności dotyczące określenia potrzeb (Bo projekt zawsze wypływa z potrzeby.), oczekiwań, celów i (potencjalnych) rezultatów pozwalają dobrze dobrać grupę docelową oraz nieodzownie powinny być poprzedzone informacjami o produkcie i jego źródle. Projekty muszą przecież przynieść wymierne profity instytucji. Z kolei trafny wybór narzędzi i stworzenie optymalnych warunków, strategii promocji posłużą efektywnemu upowszechnianiu rezultatów projektów.

Trudności.
W projektach najtrudniejsze okazuje się odróżnienie wyników od celów, zapewnienia widoczności (działania promocyjne) od upowszechniania rezultatów.
Często te działania mylimy lub zakładamy, że są sobie tożsame, tymczasem upowszechnianie rezultatów zawsze zawiera promocję, natomiast promocja nie jest jednoznaczna z upowszechnianiem rezultatów. Będzie to łatwiejsze, jeśli synonimem rezultatu stanie się SUKCES:)

Rezultat projektu = Sukces
Konstancin-Jeziorna, 13-15.06.2014r.

UWAGA: Zanim dobierzemy narzędzia służące rozpowszechnianiu rezultatów projektów, musimy scharakteryzować nasz produkt i grupę docelową (target). Narzędzia.
Najprościej jest podzielić wszystkie narzędzia na kategorie:

1) Internet  (np.: fan page, blog, freshmail <to narzędzie newslettera>, strona internetowa, forum internetowe, YT, Tweeter, Instagram, e-learning). Pamiętajmy tylko, żeby zawsze operować treścią, dzielić się poradami, wymieniać metodami i pozwalać na ich udoskonalanie.

2) Współpraca z mediami  (np.:  patronat medialny, barter, press kit, podtrzymanie kontaktów z mediami, współpraca ekspercka).

3) Materiały prasowe (np.: artykuł w prasie, folder, gazeta, bucket, ulotka, kalendarz, biuletyn, publikacja, monografia, plakat). Pamiętajmy, by w nich upowszechniać efekty, sukcesy.

4) Wydarzenia  (np.:  gala, festiwal, forum, seminarium, koncert <zademonstrowanie umiejętności jest działaniem stricte promocyjnym>, konferencja prasowa, wernisaż, śniadaniówka, stoisko edukacyjne, gra miejska, targi, warsztaty, parada, pappening, flesh mob).

5) Inne ( film, mural, aplikacje mobilne, instalacja, ambient, medialab, sesja posterowa, żywa biblioteka)
Jakie są kroki działań i co sprawia nam  najważniejsze trudność? 
1) Definiowanie rezultatów.
2) Charakteryzowanie rezultatów (np. dla jednostki, instytucji, namacalne, abstrakcyjne lub miękkie).
3)Definiowanie grupy docelowej (z uwzględnieniem jej specyfiki).
4)Definiowanie głównego przekazu (Key message).
5) Wybór narzędzi (dostosowanych do targetu i kompatybilność jednego z innymi narzędziami)
6) Dystrybucja rezultatów (Warto postawić sobie pytania: Jak? Gdzie? Z kim? Jakie kanały dystrybucji dobieramy i dlaczego takie?).
7) Zbieranie i mierzenie efektów naszej pracy, procesy ewaluacyjne.

Określenie trudności to pierwszy krok do SUKCESÓW, których Wam bardzo życzę!
Projektujcie, promujcie, działajcie!
Pozdrowienia, E. z CTS

PODZIEL SIĘ