O mnie

Emilia Maria Prucia (ur. 29.11.1983 r. w Jędrzejowie) – Najkrócej mówiąc: uczę i piszę. W czasach szkolnych z powodzeniem brałam udział w konkursach i olimpiadach. Ukończyłam Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, studia podyplomowe z wiedzy o kulturze i filozofii na Wydziale Filozoficznym UJ, a także filologię polską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Co jeszcze zrobiłam?

Warsztaty w Pasji Pisania i dziennikarskie „Zwierciadle”, Język radia i telewizji (UJ).
Uczestniczyłam w konferencjach naukowych, z niektórych pochodzą moje publikacje.
Brałam udział w szkoleniach i wydarzeniach poświęconych edukacji, m.in.: Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Collegium Wratislaviense, Kongresie Edukacji Polskiej, Kongresie Edukacja i Rozwój, a także w panelach podczas Kongresu Kobiet i Kongresu Obywatelskiego.
Współorganizowałam konkurs z galą finałową na Zamku Królewskim w Warszawie w Programie Wspierania Uczniów Uzdolnionych dla szkół wyróżnionych Certyfikatem Prezydenta m.st. Warszawy. Zasiadałam w jury konkursu Warsa i Sawy.
Współpracowałam z tłumaczką dla polskiego wydania „Le Monde diplomatique”.
Mieszkałam w Anglii i Szkocji.
Pracowałam m.in. dla: LO im. S. Staszica (nie mogłam przyjąć kolejnej propozycji), 2SLO im. P. Jasienicy w Warszawie, LO im. J. Zamoyskiego. Ułożyłam też autorskie zajęcia z retoryki dla placówki logopedycznej.
Słuchaczy studiów podyplomowych zapoznawałam z podstawami teorii literatury.
Promuję markę „Nowe Horyzonty Edukacji” i „Sygnał. Magazyn dla nauczycieli i wychowawców”. Moje teksty pojawiały się też w magazynie dla dyrektorów „Szkoła”.
Czasem tworzę treści dla m.in.: „Law business quality”, „Imperium Kobiet”.
Interesuję się: teorią literatury (i popularyzuję ją), filozofią kultury, edukacją. Po pracy lubię, np.: ogrodnictwo, jazz, literaturę wspomnieniową, filmy z Meryl Streep.

Więcej o mnie również na Facebook: Emilia Maria Prucia

Życie to między innymi sztuka wyboru, więc określa nas też to, z czego rezygnujemy. Przez kilka lat odrzucałam propozycję bycia nauczycielem języka polskiego w szkole językowej w Londynie i nie zdecydowałam się zostać rzecznikiem prasowym jednego z instytutów UW.

Niektóre wystąpienia i publikacje naukowe ze wstępami i streszczeniami w języku angielskim:

Literatura i kultura popularna w kontekście starych i nowych mediów (14-15 października 2011, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) – referat i publikacja w tomie recenzowanym. (Związki i rozwiązki…, red. A. Gemra i H. Kubicka, Wrocław 2012, s. 130-145.
Literatura najnowsza i jej konteksty (12 i 13 maja 2012, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu) – referat i publikacja internetowa.
Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja? (20-21 stycznia 2012, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych UJ) – referat.
Dyskursy o kulturze (24-25 listopada 2011, SWSPiZ w Łodzi) – referat i publikacja w tomie recenzowanym Dyskursy o kulturze, Łódź 2012.
Mit szaleństwa – socjokulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych (18 i 19 września 2011, Auditorium Maximum UJ) – referat.

Publikacja (Romantyczne aspekty osobowości mistrza.) w tomie recenzowanym UWr. Romantyzm. Literatura – Kultura – Obyczaj 2, pod red. Magdaleny Joncy i Małgorzaty Łoboz, Wrocław 2014, s. 165-175.