Z cyklu „Ćwiczenia na piąt(kę)ek” #11. Czy warto ćwiczyć z Mateuszem Grzesiakiem? Dbanie o rozwój kompetencji miękkich stało się już nie wartością dodaną, ale podstawową kompetencją XXI w., natomiast umiejętności perswazyjne wpisane przez Harvard w zakres kompetencji tzw. twardych.

Grzesiak to osoba kontrowersyjna, zwłaszcza dla zahukanych, innych zaś może onieśmielać lub zniechęcać „niepolskim” podejściem do życia i kreowania siebie samego, ale niewątpliwie orientuje się w nowościach naukowych o światowym statusie, których rozprzestrzenianie tradycyjnymi kanałami np. uniwersyteckimi trwa długo, a przetworzenie tychże informacji przez standardowe firmy szkoleniowe następuje jeszcze później.

Po skorzystaniu z bezpłatnych szkoleń, a także płatnych kursów (Maximum Self-Confidence, Personal Mastery Program i Zarządzanie kryzysem w firmie), możemy, jako CTS, powiedzieć, iż polecamy ćwiczyć kompetencje u dr. Mateusza Grzesiaka, zwłaszcza, że prowadzący dba o to, by jego materiały były osadzone w potrzebnej współcześnie holistycznej perspektywie i – co zostało już podkreślone – implementuje nowości, z którymi w przeciętnym standardzie szkoleniowym prawdopodobnie będzie można się zmierzyć za kilka lat.

Praca nad autentycznością i spójnością, prawdziwą pewnością siebie, wartościami, asertywnością, komunikacją, perswazją to obszary rozwoju każdego człowieka, bez względu na to, czym się zawodowo zajmuje, czy się uczy, czy studiuje i również wszystkim osobom związanym z edukacją. Przepracowanie własnego dzieciństwa raczej powinien mieć za sobą każdy nauczyciel, żeby lepiej rozumieć siebie samego i młodych ludzi, których świat – co oczywiste – jest w pewnej mierze różny i rządzi się trochę innymi prawami, niż świat dorosłych, co w rezultacie sprzyja tworzeniu przyjaznego edusystemu. Równie ważne są ćwiczenia z retoryki, motywowania siebie samego i innych (np. zespołu), planowania. O ich użytecznych aspektach, chyba nie trzeba długo przekonywać. UWAGA! Przygotowana treść nie jest powodowana współpracą marketingową, CTS jedynie dzieli się tym, co ważne i z czego warto skorzystać. https://www.mateuszgrzesiak.tv/users,finished_orders

PODZIEL SIĘ