Moi znajomi bardzo lubią wspominać szkolne czasy. Mimo że są dorośli, w tych opowieściach zazwyczaj przyjmują najczęściej perspektywę ucznia czy studenta. Ja natomiast mam inną, ponieważ w tej branży pracuję.
Edukacja obrosła w różnego rodzaju mity, sprzeczne opinie, w których kryć się może prawda.
Diagnoza edukacyjnego podwórka zależy także od doświadczenia, dojrzałości patrzącego i uznawania wielu perspektyw, a zatem też dopuszczenia niejednej racji.

Według raportu Jacques’a Delorsa współczesna edukacja szkolna jest na tyle atrakcyjna i elastyczna, żeby uczyć harmonijnego współuczestnictwa, działania, zdobywania wiedzy, uczenia do bycia i życia
(Józef Kuźma, Nauczyciele przyszłej szkoły, WNAP, Kraków 2000, s. 59).

Chciałabym Wam zaproponować kwestionariusz autorstwa Jeanne A. Heaton, odpowiedzi na pytania w nim zawarte pozwolą bardziej uważnie przyjrzeć się wartości naszej pracy.
Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że ciężko jest uciec przed stronniczością i subiektywizacją, dlatego nie tylko postawa otwartości, ale też dojrzałości będzie wskazana przy udzielaniu odpowiedzi.

Kwestionariusz Jeanne A. Heaton (Jeanne A.Heaton, Podstawy umiejętności terapeutycznych, Gdańsk 2003, s. 101-102):
1 Uczniowie często mówią mi o sobie.
2 Mówią mi, że potrafię słuchać innych.
3 Akceptuję uczniów.
4 Uczniowie powierzają mi swoje tajemnice.
5 Umiem sprawiać, że uczniowie otwierają się przede mną.
6 Uczniowie czują się w moim towarzystwie swobodnie.
7 Lubię słuchać uczniów.
8 Współczuję uczniom, którzy przeżywają kłopoty.
9 Zachęcam uczniów, żeby mówili jak się czują.
10 Umiem zachęcić uczniów, żeby dużo mówili o sobie.

Punktacja:
0= zdecydowanie nie; 4 = zdecydowanie tak.

Następnie spróbujmy przyjrzeć się testowi ułożonemu przez Jeanne Segal (Jeanne Segal, Jak pogłębić inteligencję emocjonalną – program treningu umacniającego potęgę uczuć i intuicji, Wydawnictwo JS&CO, Warszawa 1998, s. 165):
1 Cieszę się na myśl o pójściu do pracy.
2 Praca jest dla mnie ekscytującym wyzwaniem.
3 Czuję się doceniany w pracy.
4 Lubię przebywać w towarzystwie kolegów i koleżanek w pracy.
5 Wychodzę z pracy zmęczony lecz w dobrym nastroju.
6 Czuję się szanowany w pracy.
7 Mam poczucie wspólnoty z innymi pracownikami.
8 Czuję się w pracy zdrowy.
9 Praca utwierdza mnie w przekonaniu o mojej własnej wartości.
10 Praca sprawia mi przyjemność.
11 Praca wydobywa ze nie to, co najlepsze.

Oczywiście, że na nasze odpowiedzi wpływ będą mieć czynniki zewnętrze oraz czas, kiedy ten test weźmiemy do ręki. Może dlatego warto postawić sobie tych kilkadziesiąt pytać przynajmniej dwa razy w semestrze, a potem kiedy zdystansujemy się np. na wakacjach, przeanalizować wyniki, które staną się kluczem do dalszego rozwoju.
Powodzenia. E&CTS

PODZIEL SIĘ