Bycie obrońcą, opiekunem, czyli tutorem to wyzwanie i choć sens tutoringu ukuty został jeszcze w czasach starożytnych, obecnie wymaga ponownego omówienia, gdyż obejmuje on nowe obszary w edukacji np. e-learningu i np. osoby narażone na wykluczenie społeczne.
Spotkania ucznia z mistrzem mają być procesem długotrwałym i powinny przynieść wymierne i wielowymiarowe korzyści. 

Tutoring jest zatem jedną z metod edukacyjnych zindywidualizowanych. Sam termin języka angielskiego oznacza „zajęcia w małych grupach, korepetycje” (Wielki Słownik PWN -Oxford, wersja multimedialna, PWN i Oxford University Press, Warszawa 2007) i nie da się go w sposób jednoznaczny przetłumaczyć na język polski.
W tutoringu ważne jest rozwijanie umiejętności podopiecznego, ale także dbanie o rozwój jego osobowości, przekazywanie wartości, motywowanie do pracy i samodzielnych np. naukowych, badawczych poszukiwań.

Elementy tutoringu odnajdziemy w tradycyjnym procesie edukacji formalnej, bez względu na czas, miejsce i etap kształcenia. 

Na pewno implikacji zasad tutoringu sprzyjać będzie poznanie i akceptowanie zasad OK (oceniania kształtującego), a sama metoda stać się szczególnie korzystną w procesie wyrównywania szans edukacyjnych, wymaga jednak od tutora poszerzenia kompetencji, np. w zakresie psychologii czy socjologii, rozwinięcia kompetencji miękkich np. w zakresie komunikacji, a także wzmożonej koncentracji na podopiecznym i jego rozwoju.
Żeby w maksymalny sposób wykorzystać potencjał, zainteresowania, predyspozycje podopiecznego, należy przede wszystkim dobrze go poznać. Sam wywiad to za mało, ponieważ każdy ma jakieś przeświadczenia na swój temat i ocenę własnych zdolności, które np. z powodu niskiego poczucia własnej wartości (szczególnie: uczniowie szkół zawodowych, słuchacze w Ośrodkach Kształcenia Ustawicznego/Zawodowego), mogą być mylne i fałszować obiektywny obraz jednostki.
Zaletą tutoringu jest zmniejszenie dystansu między mistrzem a uczniem, co w konsekwencji  minimalizuje poczucie wstydu wywołanego niewiedzą (To są te  momenty, kiedy uczeń woli nie pytać, siedzi cicho, ponieważ obawia się kompromitacji.), nienadążaniem za grupą.
Tutoring indywidualizuje pracę i dostosowuje ją do talentów, potrzeb i możliwości poszczególnych osób.
Istota tej metody kształcenia kryje się również w tajemnicy samego tutora. Nie jest bowiem bez znaczenia, pod czyje skrzydła trafi podopieczny.

Nie bez znaczenia staje się osobowość tutora. Każdy chciałby uczyć się od osób tryskających energią, pomysłowych, doskonale zorientowanych w swojej dziedzinie, sprawnie poruszających się w obszarach swoich kompetencji, nie bojących się wyzwań, nowości i rezolutnych.
W tutoringu warta podkreślenia jest sama postać mistrza, ponieważ jemu ma zależeć na podopiecznym, w żadnym wypadku nie może być to relacja, kiedy podopieczny ślepo drepcze za mistrzem, który ma przewagę i wyznacza szlak wygodny jemu, rzadko zaś zaś dostosowany do potrzeb ucznia. Taka relacja pionowa świadczyłaby o wygodnictwie i wyklucza się z definicji tutora.

Wróćmy jeszcze do definicji. Skoro tutor ma być obrońcą i opiekunem, to na pewno musi mieć świadomość, że bierze odpowiedzialność za podopiecznego i odwagę, by go nie tylko wspierać, ale także bronić!  Współpraca jest więc zobowiązaniem. Poza tym w tutoringu podopieczny także może mieć rację, ponieważ różnica wieku to nie bariera a podstawa do budowania partnerskiej relacji i wzajemnego uczenia się, a także modyfikowania tego  przebiegu tego procesu.

Lektury warte polecenia:

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław 2009. (Praca zbiorowa.)
Tutoring. W poszukiwaniu metody kształcenia liderów, Warszawa 2007. (Praca zbiorowa.)

Przydatne linki:

http://www.tutoring.pl/strefa-wiedzy/tutoring
http://www.cw.edu.pl/tutoring_swps,page,104
http://www.tutoring.edu.pl/
http://www.etutoring.womczest.edu.pl/projekt

Ogłoszenie:  W dniach 16-17 maja 2014 r. w Warszawie (ul. Kopernika 30) odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Tutoringu.
Jeśli jesteście zainteresowani, oto link do strony:
http://kongrestutoringu.pl/ 
Znajdziecie na niej szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy.
Pozdrowienia,
E&CTS

PODZIEL SIĘ