Charles Taylor („Interpretation and the Science of Man”, w: Paul Rabinow, William M.Sullivan, Interpretive Social Science: A Reader. Barklely: University of California Press, 1979, s.28) pisze: „Próbując ustalić odczytanie dla całego tekstu, odwołujemy się do odczytań jego cząstkowych wyrażeń, a ponieważ mamy do czynienia ze znaczeniem, nadawaniem znaczenia, gdzie wyrażenia mają sens lub nie jedynie w relacji do innych, odczytania cząstkowych wyrażeń zależą od odczytań innych, a ostatecznie – do odczytania całości”. Ten cytat posłużył mi za motto do podsumowania  kolejnego roku.
Dlaczego? Możemy założyć, że dwanaście mijających miesięcy to dla nas tekst, który już jesteśmy w stanie odczytać jako całość i jednocześnie całość zależną od odpowiednich „funkcjonalnych” części składowych. Jeśli ona przyciągnie nasze zainteresowanie, w przymusie hermeneutycznym tak samo będziemy skłonni odczytać jej poszczególne części.
Innymi słowy: Jeśli mijający rok odczytamy jako pozytywną historię, podobnie skłonni będziemy odnieść się do poszczególnych dni, miesięcy, które go stworzyły.
Jaki będzie kolejny rok? Na podstawie tego, co dane mi zostało w 2016 r. prognozuję, że to będzie udany,pełen wrażeń, ważnych, wartościowych ludzi i przełomowych, perspektywicznych decyzji, natomiast dziś przede wszystkim chcę spojrzeć na to, co za mną w kontekście CTS, jakie sprawy, zagadnienia zajmowały mnie na przestrzeni odchodzącego roku.
W edukacji mijający okres był czasem burz i zmian,  (np. http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=302 ) , stąd ważna okazuje się potrzeba dążenia do jakości  i dojrzałości, okazywania się taką postawą w słowie, a także w działaniu (np.: http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=298 , http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=299  ). Co więcej w edukacji, jak w życiu, ważna jest pasja, zamiłowanie do czegoś, rozsmakowanie się w czymś. Dzięki niej nie tylko cele są istotne (np.: statystyki, rankingi, nagrody przyznawane przez tych, które przyznać je muszą i tyle one znaczą, co nic nie znaczą), ale również droga, którą się idzie, czasem błądzi (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=297), bez potrzeby nieustannego szukania braw i uznania, za to w  wewnętrznym porozumieniu ze sobą, poczuciu spójności i wartości ( http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=301  ) , by być zawsze po jasnej stronie zadania, pracy, wyzwania ( http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=300 ). W ten sposób nasz świat zawodowy, ale także świat tych, na których mamy bezpośredni wpływ będzie bardziej integralny, nie jałowy lecz pełny i niepozbawiony humanistycznej wizji (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=295 , http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=296), w intuicyjnym rozpoznaniu przynależny nam (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=289  ), naturalny (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=294 ) i czyniący nas rozumnymi, empatycznymi (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=293).

Jeśli zmierzamy w dobrą stronę, to zawodowo poczujemy się jak na scenie, w sztuce (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=284 ), kiedy bawiąc (się), będziemy uczyć (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=283), stawiać kolejne filary pozytywnej przyszłości (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=292), może przy tym odrobinę szczęśliwsi (http://czytasztosuper.pl/artykul.php?target=id&id=290).

Nawiązując do cytatu z Taylora, powiem, że ten miniony rok odczytuję jako dobry, poprawny, udany i tak też patrzę na jego cząstki, dni, miesiące, na każdy mój wpis, słowa do Was skierowane i … DZIĘKUJĘ ZA TO, ŻE W 2016 ROKU BYLIŚCIE ZE MNĄ. NIECH PO PROSTU BĘDZIE NAM BARDZO, BARDZO DOBRZE NA EDUKACYJNYM POLU.
UDANEGO 2017!
Emilia z CTS.

PODZIEL SIĘ