Z przyjemnością wzięłam udział w IV Forum Nowoczesnej Dydaktyki. Akcent na nowoczesność został postawiony nie tylko w określeniu tematyki poszczególnych paneli, ale także przez możliwość indywidualnej lub/i grupowej pracy z multimediami. Mieliśmy do dyspozycji tablety i możliwość korzystania z różnych platform edukacyjnych (wskazywano na te, które są dostępne nieodpłatnie, np. SAMR).  Pojawiły się propozycje robienia podcastów i tworzenia krótkich filmów.


Bardzo interesująca była relacja z Manchesteru. Pani Agnieszka mówiła o tworzeniu awatarów i możliwościach implikowania nowych technologi, które obserwowała w zagranicznej szkole dofinansowywanej przez koncern komputerowy. Dowiedzieliśmy się, że używanie w cyklu edukacyjnym multimediów w sposób realny i pozytywny (co unaoczniły statystyki) przekłada się na  wyniki maturalne. Pani Agnieszka zaproponowała też metodę zastosowania portalu społecznościowego (facebook) do przeprowadzenia lekcji poświęconej Weselu.

Cudownie było się przenieść w świat prozy i poezji za sprawą paneli oscylujących wokół problematyki przestrzeni w literaturze. Mnie urzekały konteksty filozoficzne i kulturowe, ale przede wszystkim magia słowa. Z kolei o teatrze, bo lwią część wykładu pochłonęło mówienie o tej dziedzinie sztuki, mówił, przybyły z Krakowa, krytyk filmowy i teatralny, wykładowca na Wydziale Aktorskim PWSFTViT w Łodzi oraz w Szkole Kina Collegium Civitas w Warszawie

p. Łukasz Maciejewski. Przestrzenie mogą być manifestem metafizycznym, formą trwania, albo geografią w filmie, ma też niesamowite znaczenie dla wielkich twórców współczesnego teatru, np. Warlikowskiego czy Lupy. Zostaje też wyzwaniem dla estetyki. Wreszcie podkreślono wagę PRZESTRZENI EDUKACYJNYCH:Stworzyć sytuację dydaktyczną, która da możliwość uczenia się – przed takim zadaniem stoją nauczyciele.

Dowiedzieliśmy się czym jest Edukacja Outdoor i jak ją wykorzystywać. Jako przykład mieliśmy funkcjonowanie tzw. szkoły leśnej w Walii. Powiem tylko, że przede wszystkim językowcy powinni być zainteresowani lekcjami outdoorowymi, ponieważ w takich warunkach podopieczni szybciej się uczą komunikować w językach obcych.  W ubiegłym roku zdarzało mi się bardzo często eksperymentować i pisząc tu np. o LdL i innych metodach, włączając portfolio, implikowałam teorię do żywej sytuacji dydaktycznej, a potem Wam o tym pisałam. Pięć godzin spędzonych na Forum Nowoczesnej Dydaktyki na pewno jest i będzie olbrzymią wartością dodaną w moim doświadczeniu, zaczerpnęłam wiele przykładów, inspiracji  i z tych zasobów skorzystam.
Pozdrwiam, E&CTS

PODZIEL SIĘ