Podtytuł „Inspir@cji2013” brzmiał „Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą” i przywiódł do 21 i 22 czerwca 2013 r. w Warszawie setki osób zainteresowanych problematykom współczesnej szkoły.

Inspir@cje2013 / 21.06.2013r.

Postulaty zawziętych belfrów:):
– Edukacja powinna stać się nadrzędnym priorytetem.
– Należy zmienić nadzór oraz rolę MEN (przede wszystkim zredukować kontrolę na rzecz współuczestnictwa i wsparcia).
– Odejść od klasycznego systemu klasowo-lekcyjnego i zwiększyć autonomię dyrektorów szkół, a także nauczycieli. Ten postulat wiąże się – jak mniemam – z wzięciem przez środowisko nauczycielskie zwielokrotnionej odpowiedzialności za proces edukacyjny.
– Praktyczny i nakierowany na proces oraz efekty pracy system doskonalenia nauczycieli, którzy oprócz autonomii mogliby zyskać większy autorytet.
– Redefinicja podstawy programowej oraz celów kształcenia.
– Przemyśleć sens wprowadzania podręczników szkolnych.
– Spersonifikowane i zakładające praktyczne związki z życiem treści kształcenia.
– Redukcja roli egzaminów zewnętrznych.
– Spójny system wychowawczy na linii dom-szkoła, rodzic-nauczyciel.
– Zerwanie z uniformizacją w edukacji!
Nastawianie rozwój jednostki.
Potrzeba powszechnej edukacji spersonalizowanej!
O tym bardzo interesująco i przekonująco,  powołując się na dyskusje i wypowiedzi ludzi z różnych środowisk, ministerstwa oraz uniwersyteckich, p. Marcin Polak.

Lwia część Inspir@cji 2013 poświęcona została mówieniu o zastosowaniu najnowszych technologii informacyjnych, multimediów w edukacji szkolnej.
Pozdrawiam,
E&CTS

PODZIEL SIĘ