Święta to moment na oddech, chwila poświęcona rodzinie i bliskim. Chociaż rozpoczęłam czas leniuchowania i regeneracji sił, postanowiłam zajrzeć jeszcze do fachowej literatury i poczytać o metodzie projektu, a dokładniej o ewaluacji pracy metodą projektu. Skorzystam z bardzo atrakcyjnych materiałów przygotowanych przez Pozaformalną Akademię Jakości Projektu; Fundację Rozwoju Systemu Edukacji .

Oczywiście pracę metodą projektu znam, natomiast zawsze wydawały mi się (zupełnie niesłusznie) zbędne procedury ewaluacyjne, które należy również planować.
Z kolei miałam ogólne pojęcie o narzędziach promowania rezultatów projektów, jednak traktowałam ten etap nieco po macoszemu, myśląc „przecież ważniejsze jest to, co się robi, a nie, by (jacyś) wszyscy o tym wiedzieli”.

Szkolenia w Konstancinie-Jeziornej uświadomiły mi, jak ważny jest DEOR (strategia Dissemination and Exploitation of Results), czyli upowszechnianie i wykorzystywanie efektów projektu (a także utrwalanie wyników, zwiększanie oddziaływania projektu, wpływanie na politykę edukacyjną regionu, zwiększanie transferu wiedzy i optymalizowanie wartości efektów projektów).

Ważnym przecież punktem wpisującym się w różnego rodzaju projekty jest kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich.
Podkreśla się budowanie zaufania i interakcje kulturowe, czyli również dostrzeganie różnych punktów widzenia i uwrażliwianie na to, co wokół nas się dzieje. By móc reagować, potrzebna jest odwaga, czasem dobrze rozumiana bezkompromisowość, która wymaga wyjścia poza ciche przyzwolenia np. małych społeczności. Kompetencje obywatelskie mogą być realizowane w myśl zasady: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Wykształcenie chęci aktywnego uczestnictwa w procesie budowania odpowiedzialności, rozumienia ról i zakresu działalności i odpowiedzialności instytucjonalnej mogą być realizowane na poziomie lokalnym.

Rezultaty projektów należy upowszechniać, czyli po prostu dzielić się tym, czego sami nauczyliśmy się uczestnicząc w danym projekcie. Opisując nabyte kompetencje, dajemy pozytywne sygnały do podejmowania innych aktywności, a także sami utwierdzamy się w przekonaniu, że warto było podjąć trud, wyzwanie.
W podsumowaniu nowych kompetencji zacznijmy swoje wypowiedzi od zdania:
„- Teraz czuje się bardziej komfortowo…
– Dowiedziałem/am się…
– Nauczyłem/am się…
– Jestem pewny/a siebie…
– Poczyniłem/am postępy w…
– Jestem w stanie…
– Teraz wiem, w jaki sposób…
– Rozwinąłem/Rozwinęłam w sobie…
– Mam sprecyzowane poglądy…
– W przyszłości chciałbym/chciałabym rozwinąć…”
(Za: Youthpass na skróty. Rozpowszechnianie 

rezultatów uczenia się, Warszawa 2011. Opracowanie tekstu: Magdalena Malinowska, Ewa Kornacka).

Zastanówmy się też, w jakiej formie zaprezentować odpowiedzi, które daliśmy sobie. Na pewno pomocne będą nowe media. Może nagracie wypowiedzi, zrobicie broszury, zaprosicie lokalną telewizję? To wszystko zależy od Was.
Pozdrowienia. E&CTS

PODZIEL SIĘ